برآمدن رضا پهلوی

چند ماه پیش در نوشته ای از جمله عرض شد:

این روزها با موهای جوگندمی، کوله باری از تجربه و داغ از دست دادن عزیزان، رضا پهلوی همدرد مردم ایران است، کردار و گفتارش منطقی و پخته و شسته رفته و به گوش هوش خوش میاید.

———————————————–

تازه ترین نمونه از گفتار منطقی و پخته و شُسته رُفته را میشود در گفتگوی اخیر او با تلویزیون کانال ۱۰ اسرائیل مشاهده کرد:

“اعلام جنگ و حمله به ایران بهترین کاری است که شما می توانید برای این حکومت انجام دهید … این کار دیوانگی است و منطقی نیست.

عوض بمباران تاسیسات اتمی‌ ایران، به مردم و اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمک کنید که نیرومند ترین ارتش مقابل این رژیم هستند.

اسرائیل و دیگران می توانند با سرمايه‌گذاری مالی و فناوری به تحقق خواسته‌های ملت ایران دست ياری دهند.”

بله؛ حرفهای منطقی و پُخته و شُسته و رُفته به گوش هوش خوش میاید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!