درگدشت استاد فريدون پوررضا خواننده و موسيقيدان گيلک

فريدون پوررضا خواننده و موسيقيدان گيلک و صاحب نظر در زمينه موسيقی فولکلوريک گيلکی است.فريدون پوررضا در ۳ مهر ۱۳۱۱ در لشت نشا متولد شد. تحصيلات ابتدايی را در مدرسه ناصر خسرو به پايان رساند و سپس در مغازه پدر به آريشگری پرداخت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!