تُرکان دغلباز

قرار است فردا نمایندگان جهان آزاد بعلاوه چین و روسیه در نشست استانبول که رئیس جمهور آمریکا آنرا “آخرین فرصت” توصیف کرده با نماینده نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بر سر بحران هسته ای مذاکره کنند.

مذاکرات متعدد پیشین طرفین به جایی نرسیده و هفته پیش رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پس از بازگشت از مشهد و دیدار با خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که حضرات “در پی وقت کشی ” هستند و  “صداقت ندارند”.

البته دوبینی هایی که خبرگزاری سپاه پاسداران در باره ترکیه ، کشور میزبان مذاکره و سران آن منتشر کرده، به میزان احتمال پیروزی نشست و خروج از بحران هسته ای خواهد افزود:

در سوریه ترک در پی تاز شده ست

چون توطئه‌ای جدید آغاز شده ست

فاش است به تقلید ملک عبدالله

داوود و گل و رجب دغلباز شده ست

در بیشه چو ابراز به طنازی کرد

ترکیه سگ مراد را تازی کرد

سوریه عراق نیست حتم است سقط

با این دم شیر خر اگر بازی کرد

تبریک

پ.ن. بُل گرفتن و مصادره به مطلوب رسانه عربستان (سعودی)  را هم عشق است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!