احمدی نژاد آب خزر را به زادگاهش می برد

وزارت نیروی ایران اعلام کرده که کلنگ طرح شیرین سازی آب خزر و انتقال آن به سمنان فردا دوشنبه ۲۸ فروردین به زمین زده می شود.

محمدرضا عطار زاده، معاون وزیر نیرو در امور آب به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گفته است که این طرح انتقال آب شیرین به مناطق مرکزی ایران در سه بخش اجرا می شود که اولین پروژه از ساری مرکز استان مازندران شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل خواهد شد.

دولت آقای احمدی نژاد از دو سال پیش بحث انتقال آب خزر را مطرح کرده بود ولی کارشناسان انتقادهای متعددی به این طرح وارد کرده بودند؛ زیرا به گفته آنان میزان شوری آب خزر بالاست و در انتقال آن به سمنان که منطقه ای گرم و خشک به حساب می آید، چیزی جز نمک باقی نخواهد ماند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!