واویلا

حاج آقا کامران خان دانشجو که وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است گفته:

“دشمنان ایران اسلامی از راه ترویج و تبلیغ علوم انسانی مادی، افکار و عقاید خود را القاء می کنند.

علوم انسانی غربی ابتدا پایه های اعتقادی را سست می كند و سپس اخلاق را از بین می برد و بعد از این مرحله، ناهنجاری را جایگزین هنجار ها می كند.

اگر می توان پنج درصد علوم انسانی را تغییر اسلامی داد باید هرچه زودتر این كار صورت پذیرد.”

به عبارت دیگر؛ علوم انسانی غربی دانشجویان را هرهری مذهب میکنه، وقتی دین شل بشه اخلاق هم از بین میره و دیگه واویلا، میشه یک چیزی خلاف ایرون این روزها.

دل قوی دارید که نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در پی “تغییر اسلامی” دادن علوم انسانی با آهنگ ۵ % میباشند و پیش از وقوع فاجعه به غنی سازی ٩۰ % آن و دیگر چیزها دست یافته و خطر سقوط بکلی برطرف خواهد گشت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!