مهاجرت سگهای ایرانی به آمریکا

برخورد حکومت ایران در سال‌های اخیر با سگ‌ها عمدتا از دو زاویه بوده است، یا سگ‌ها را حیوانات مزاحم و وحشی قلمداد کرده و آنها را توسط “واحد های امحای سگ” از بین برده و یا آنها را نماد تهاجم فرهنگی دانسته و صاحبان‌شان جریمه کرده است.

ین وضعیت سبب شده است که گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا به ابتکاری جالب و بی نظیر دست بزنند: مهاجرت دادن سگ های ایرانی به آمریکا.

فرانک که در ایالت کالیفرنیای آمریکا زندگی می کند، یکی از این افراد است. او هر روز بر روی صفحه فیس بوکش عکس هایی را از سگ های پناهگاه وفا منتشر و تلاش می کند تا خانواده ای را به پذیرش سرپرستی آنان متقاعد کند.

فرانک و دوستانش تا کنون موفق شده اند بیش از ۴۰ سگ را به آمریکا منتقل کنند و خانه گرمی را برای آنها بیابند. دو سگی که آنها اخیرا به آمریکا آورده اند، دلناز و دلبند نام دارند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!