کاپشن و میل جنسی به کودکان

خلاصه خبر:

“پلیس برزیل اعلام کرد دو مرد که یکی از آنها دیپلمات ایرانی است هنگام آزار جنسی دو دختر ۷ و ١۵ ساله در یکی از استخرهای پایتخت بازداشت شدند.

مطبوعات برزیل اعلام کردند این دیپلمات، حکمت الله قربانی ۵٠ ساله و مشاور حقوقی در سفارت، هنگام شنا به زیر آب می رفت و اقدام به آزار جنسی کودکان می کرد.”

در سال ١٩٨۶ سفیر حضرات در سازمان ملل، حاج آقا رجایی خراسانی۵٠ ساله، به اتهام دزدیدن یک کاپشن مردانه توسط پلیس نیویورک دستگیر شد که البته وزارت امورخارجه رژیم گذاشت پای صحنه سازی دولت آمریکا.

ولیکن با در نظر گرفتن رابطه بسیار دوستانه و نزدیک دولت برزیل با نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، این اتهام آزار جنسی کودکان توسط حاج آقا حکمت الله که وزارت امورخارجه حضرات از بیخ زده زیرکل ماجرا را دیگر نمیشود بپای صحنه سازی گذاشت.

سئوال:

آیا بهتر نبود که رژیم مسلمین حاکم بر ایران بجای زیر این اتهام هم زدن، حاجی دیپلمات را به دادگاه های کشور برزیل تحویل میداد تا اعاده حیثیّت کند؟

تبریک

پ.ن. از قرار حاج آقا دیپلمات ها در ۵٠ سالگی فیوز میپرانند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!