سخنان آتشین هاشمی در مدرسه فیضیه

سخنرانی کمتر دیده شده اکبر هاشمی رفسنجانی در حضور خمینی در مدرسه فیضیه و واکنش وی نسبت به مخالفین نظام  و رفراندوم جمهوری اسلامی در سالِ ۱۳۵۸ .

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!