نرگس و دوقلوهای بی سرپرستش

پیشتر در دو نوبت در باره بانو نرگس محمدی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، مطالبی تقدیم شد. در اینجا و اینجا.

حالا خبر میرسد که این مدافع حقوق بشر در زنجان دستگیر و برای تحمل حکم  ۶ سال اسارت به زندان اوین در تهران منتقل شده است.

پس از فرار همسر او، تقی رحمانی، از ایران که در معرض دستگیری و اسارت دوباره بود، سرپرستی دو کودک دوقلوی   شش سالۀ این زوج بر عهده نرگس میباشد.
٣٤ سال است  که نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هرچه در توان داشته با ایران و ایرانی کرده و از هیچ ددمنشی کم نگذاشته.  اینکه حتی به همراهان سابق و باورمندان به  روش کشورداری اسلامی مدل شارلاتان علی شریعتی هم رحم نمیکند نشانگر اصلاح ناپذیر بودن آنست.

تنها و تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!