ور رفتن محمد با خدیجه در حال شتر سواری+عکس

نه قصد توهین به “اون مؤمنین” هستش، نه اینکه خواسته باشم به قول قدیمیا
کمالات و معرفت خوانندگان دانشمند رو دست کم بگیرم (زبونم لال به قول
اینگلیسیا اینتلیجنستون رو آندر استیمتش کنم)………بزرگواری کنین و
هیمینجور شفاهی‌ که عرض می‌کنم قبول بفرمایین که تیتر انتخابی، جنبه آماری
داشته و واسه سنجش سلیقه اپوزیسیون مبارز “ب ‌ام و” سوار و “مرسدس” نشان
برگزیده شده…………..حالام هیچی‌ نگین تا ببینیم که آخرش چی‌
میشه………دست خالی‌ هم تشریف نبرین:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!