فرهنگ شرم آور

خبرگزاری مهر در تفسیری درباره حاج آقا دیپلمات، حکمت الله قربانی، که متهم به “آزار جنسی” کودکان در استخری مختلط در برزیل شده از جمله نوشته:
“آنچه که این قضیه را به طنز تلخی گره زد و خوراکی با مزه برای رسانه های غربی جفت و جور کرد، توضیح  سفارت ایران در برزیل بود که قضیه را به تفاوت های فرهنگی برزیل و ایران پیوند زد و توضیح داد که اتفاق پیش آمده ناشی از تفاوت های فرهنگی است! “
در ٣۴ سال گذشته در جواب انتقادهای جهان آزاد به ازدواج پیرمردان با اطفال، سنگسار، قطع دست، چشم از حدقه در آوردن، اعدام و تجاوز جنسی به کودکان، مردان و زنان ایرانی به اسارت گرفته،  مقامات ریز و درشت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره استدلال میکنند که این اعتراضات برآمده از عدم درک “تفاوت فرهنگی” میباشد.
سئوال:
در رژیمی که بنیانگذار آن به صراحت در کتابش، تحریر الوسیله،  عشقبازی با کودک شیرخواره* را مجاز اعلام کرده، چرا نگران “توضیح سفارت” در این ماجرای حاجی دیپلمات هستند، مگر از فرهنگ خود شرم دارند؟
تبریک

* تحرير الوسيله، آيَة الله العُظمى الإمام الخُميني، باب نکاح جلد ٣ ص ۴٣٠ و ۴٣١ مسأله ١٢

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!