درس ابراهیم یزدی

دیروز یکی از تار نماهای جناح تاریخ مصرف گذشته و از گود قدرت اخراج شدۀ نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره نامه بلند بالایی از حاج آقا دکتر ابراهیم یزدی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده:

“من سال‌ها با برادران روحانی، هاشمی، مطهری، بهشتی و ….. محشور بوده‌ام و با هم همکاری می کردیم. … اما من می دانم هاشمی کیست، از کجا آمده، چه کار کرده و می کند.

اما نمی دانم احمدی نژاد کیست و یک رییس جمهور یهودی تبار چگونه می خواهد کار کند. برخلاف مسلمانان زرتشتی تبار، مسلمانان یهودی تبار کارنامۀ خوبی ندارند…

در دقیقه‌ی ۹۰ هستیم. باید کاری کرد، قبل از آن که از دست شما و مقام رهبری و من دیگر کاری بر نیاید.”

به عبارت دیگر؛ با در نظر گرفتن سن و سال حاج آقا دکتر یزدی، ایندست حرفهای شاگردان و عمله های ظلم آیت الله العظمی امام خمینی ایرانی کُش و ایران ویران کُن بار دیگری ثابت میکند که بیماری تعصب دینی، انجماد فکری و جهل مرکب اینان مادام العمری میباشد.

گر مسلمانی از این است که …

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!