سینمای زیبای “کریست” در وست وود

یکی دیگر از مکان های جالب در همسایگی کارگاه نقاشی من در وست وود بلورد، سینمای بسیار زیبای “مجستیک کریست” است. این سینما به کمپانی “دیزنی” تعلق دارد.

باز سازی آن به سبک “آرت دکو” توسط طراح معروف “ژوزف موسیل” انجام شد. دیوارهای داخل سالن با نقاشی هایی که نقاشان کمپانی “دیزنی” انجام دادند تزئین شد. مناظری از لوس آنجلس و هالیوود سالهای پنجاه.

بازی با نور بر روی این نقاشیها فضاهای دلپذیری را بوجود می آورد. سقف سیاه رنگ پر ستاره آن که هر دم یکی از ستاره های دنباله دار آن از سویی به سوی دیگر می رود یکی دیگر از زیبائیهای این سینمای تاریخی و “لند مارک” لوس آنجلس است.

شخصا خاطرات زیادی از این سینما دارم از زمانی که محل زندگیم در وست وود بود

http://uniqueart.blogspot.com/2011/09/majestic-cre…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!