نفت ایران را بگذارید دَم کوزه

“خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه آورده است که تنها در جزیره خارک ۱۴ نفتکش دریایی ایران متوقف شده‌اند. این گزارش می‌افزاید هر کدام از این نفتکش‌ها بیش از دو میلیون بشکه نفت در خود جای داده است. این نفتکش‌ها به علت تحریم‌ها از حرکت باز مانده و در جزیره خارک لنگر انداخته‌اند.

شرکت ملی نفت ایران ۲۵ نفتکش در اختیار دارد. علاوه بر ۱۴ نفتکشی که در جزیره خارک متوقف شده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران سرنوشت مشابهی نیز برای حدود ۹ نفتکش دیگر رقم زده است.”

به عبارت دیگر؛ با اینکه هنوز تا تحریم های فلج کننده که بانی سرنگونی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره شود راه درازی در پیش است، ولی از هم اکنون میشود امیدوار بود همانند مردم آفریقای جنوبی که از طریق تحریم رژیم آپارتاید به آزادی رسیدند، شانس ایرانیان برای رهایی از یوغ حکومت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن هر روز بیشتر شود.

حضرات ظالم، تا آنزمان، نفت مردم ایران را که ٣۴ سال است غصب کرده اید بگذارید دم کوزه و آبش را نوش فرمایید !

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!