هاپو دوستان قُم

دادستان قم، حاج آقا مصطفی برزگر گنجی گفته:

” افرادی كه با ظاهری نامناسب و به شيوه غربی ‌ها در سطح شهر تردد ميكنند از عواقب اين كار خود بی ‌اطلاع هستند و اين طور نيست كه اين افراد خدای نكرده از دين برگشته باشند بلكه محيط ‌های نامناسب و ابزارها و رسانه‌های غربی مدل‌ های نامناسبی را ارائه كرده و اين افراد نيز تاثير پذيرفته‌اند.

به تمامی عوامل انتظامی ابلاغ شده كه با سگ‌گردانی برخورد كنند و در صورت مشاهده، عاملان سگ گردانی را به مراجع قضايی معرفی كنند.”

به عبارت دیگر؛ نسل سوم انقلاب خوش عاقبت به مرحله بلوغ رسیده و پس از ٣۴ سال موعظه های توأم با توحش شبانه روزی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، ایرانیان حتی در لانۀ زنبور ایدئولوژی مسلمین حاکم،  برای مدل شریعتمداری و شیوۀ بدوی مطلوب زندگی  اینها تره هم خورد نمیکنند و اصرار دارند به زندگی و تدین متمدنانه  و مدرن خودشان ادامه دهند.

حاج آقا مصطفی حیا کن، هاپوهای قمی را رها کن!

تبریک

پ.ن. به حرفهای بامزه این حاجی خاتمی دهان کف کرده که شامل تجویز افشاگری اسامی “آدمهای منحرف” و نقل قول ناسزای  ” سگ‌های باران خورده …” هم نظری بیاندازید. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!