نان قاچاقچی‌ها در روغن است

قاچاق مواد مخدر و انسان، کار کشیدن از گرده کودکان و به
فحشا کشاندن زنان، هرچند شمار زیادی از انسان‌ها را به بدبختی می‌کشاند،
اما عده‌ای را هم خوشبخت می‌کند. اینان قاچاقچیان و مجرمان و انواع
خلافکاران‌ هستند.   سازمان ملل برای نخستین‌بار از آغاز تاسیس تاکنون، به
برآورد خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از قاچاق سازماندهی شده انسان و مواد مخدر
در سطح جهان دست زده است.   براساس گزارش مفصلی که روز دوشنبه ۲۳ ماه آوریل در این مورد
منتشر شده، قاچاق برای عده‌ای خلافکار، شغل نان و آبداری است، اما
خسارت‌های سنگینی برای جامعه بشری به همراه دارد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!