کارزار افشای نقض حقوق بشر

از روز دوشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲ (۲۹ خرداد ۱۳۹۱) بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ (۱۶ تیر ۱۳۹۱) ادامه خواهد يافت. این اجلاس متعاقب اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار و تقریبا همزمان با سالگرد “انتخابات” مخدوش و مناقشه آمیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و جانباختن ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و ده ها تلاشگر آزادی و حقوق بشر برگزار خواهد شد.ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.از علاقه مندان مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز یکشنبه 29 آوریل ۲۰۱۲ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام Hrc20geneva و با کد ورودی 2018062012 برگزار خواهد شد، شرکت کنند. ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ (۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!