دستور اوباما برای مجازات ناقضان تحریم های ایران و سوریه

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه با صدور یک فرمان اجرایی به وزارت دارایی این کشور دستور داد ضمن شناسایی شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی نقض کننده تحریم های ایران و سوریه، از دسترسی آنها به نظام مالی و بازرگانی آمریکا جلوگیری شود.

به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی این فرمان اجرایی برای کسانی که به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و سوریه اقدام کرده اند، تبعات سنگینی به همراه خواهند داشت.

ایالات متحده تاکنون برای مقابله با برنامه اتمی ایران و نقض حقوق بشر در این کشور تحریم های مختلفی را علیه صنعت نفت و گاز، بانک مرکزی و نیروهای نظامی و امنیتی آن وضع کرده است.

آمریکا به تازگی تحریم های سختگیرانه ای را علیه نظام مالی ایران وضع کرده است تا این کشور را از درآمد صادرات نفت خام محروم کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!