شکار و دستگیری ایرانیان در فیسبوک

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گفته:

“ﻤﺄموران فتا در حین رصد شبکه‌های مجازی یک صفحه اهانت آمیز به رئیس جمهور وقت ایران را پیدا کردند که این اقدام برابر قوانین جرم تلقی شده و کارشناسان و متخصصان با جدیت تمام نسبت به بررسی و شناسایی عامل ایجاد کننده این صفحه که در فیسبوک ساخته شده بود، اقدام كردند و پس از ساعت‌ها کار تخصصی فردی که این صفحه را ایجاد كرده بود را شناسایی و دستگیر كردند.”

به عبارت دیگر؛ پرسنل پلیس کشور، منابع عظیم مالی و تکنولوژی گران قیمت وارداتی صرف “رصد شبکه های مجازی” میشود که نکند یکی به اسب حضرات بگوید یابو.

نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ تا زمانیکه زنان، مردان و کودکان پاک نهاد ایرانی را اسیر، مثله، کهریزکی و به قتل میرسانید، از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گرفته تا همۀ عمله های ظلم و کهریزک کاران، همه و همه وحوش هستید، وحوش!

حاجی رئیس پلیس فضای مجازی؛ ای عملۀ ظلم، پا بزن!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!