توحش؛ حق مسلم ایرانیان

ایلنا:

“اعضای منصفه مطبوعات استان مركزی هفته نامه نامه امير را در زمينه درج كايكاتور احمد لطفی آشتيانی مجرم شناخته و نشريه نامه امير را مستحق تخفيف در مجازات دانستند .

همچنين بنابر اعلام قاضي عدالتخواه رئيس دادگاه مطبوعات استان مركزی اتهام ترسيم كايكاتور توسط محمود شكرايه كاريكاتوريست نشريه نامه امير در دادگاه ديگری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و آقای شكرايه به خاطر ترسيم كايكاتور به تحمل ٢۵ ضربه شلاق محكوم شده است.”

فکرش را بکنید، برای کشیدن کاریکاتور یک رأس قلچماق؛ عکسش در اینجا و خوشگلتر اینجا، یک کاریکاتوریست یک لا قبا ایرانی را میخواهند دراز بکنند و شلاق بزنند.

هر روز و ساعت بر مقدار توحش این وحوش و ظلم آنان بر ایرانیان افزوده میشود. تنها و تنها چاره برای پایان دادن به این همه توحش نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره تلاش بی امان برای سرنگونی است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!