عليخانی در مجلس:گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده است

وى افزود: متاسفانه دولت نهم كه در يك دوره عالى فرصت خدمت به مردم داشت و يكدستى قدرت را شاهد بوديم و همچنين درآمدهاى افسان‌ اى نفت، كه در 6 سال و نيم اخير معدل 650 ميليارد دلار درآمد داشتيم كه در صد سال اخير بى سابقه بود، نتوانست براى مردم خدمتى كند و عمر دولت را به حركات شعارى و اقدامات بى فايده گذراند.

عليخانى تاكيد كرد: در زمانی که مردم توقع داشتند وضع زندگى آنها به خاطر درآمد حاصل از نفت بهتر شود، دولت بخشى از مردم را زير خط فقر اعلام مي‌كند و بايد بگويم كه كمر مردم زير فشار گرانى خرد شده است.

وى تصريح كرد: متاسفانه قيمت كالاهاى اساسى روز به روز گران تر شده است و گوشت و مرغ گران از سبد غذايى و سفره مردم حذف شده است.

نماينده قزوين با اشاره به اينكه بسيارى از خانواده‌ها به من مراجعه مي‌كنند و از بيكارى فرزندشان مي‌گويند، ادامه داد: متاسفانه با اين وضعيت بيكاري؛ دولت آمارهاى بزرگ از ايجاد اشتغال اعلام مي‌كند و ب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!