درگیری با فیلم بردار مزدور جمهوری اسلامی در لندن

 تظاهرات ضد جنگ بر علیه ایران در لندن مقابل سفارت آمریکا که با حضور مزدوران رژیم و فلاح عنصر معلوم الحال جمهوری کثیف آخوندی ودرگیری با طرفداران جنبش سبز لندن به دخالت پلیس منجر شد.

06/05/2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!