نتانیاهو؛ تمکین کن

قرار است دو هفتۀ دیگر مذاکرات هسته ای بین کشور های گروه ١ + ۵ و رژیم حاکم بر ایران در بغداد پی گرفته و آنگونه که گفته میشود این شاید آخرین شانس برای یافتن راه حل مصالمت آمیز برای بحران تسلیحات هسته ای باشد.

بانو کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و نماینده اصلی مذاکره کننده از سوی آنها، برای در جریان قراردادن مسئولین اسرائیل به اورشلیم رفته است.

پس از جلسه ای که از جمله نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و شائول (شهرام) موفاز معاون جدید نخست وزیر اسرائیل حضور داشته‌اند یکی از مقامات رسمی گفته که نتانیاهو مواضع اسرائیل را اینگونه برای اشتون جمعبندی کرده:

قطع کامل غنی سازی اورانیوم

خروج کلیه مواد غنی سازی شده قبلی از کشور

تخریب تاسیسات اتمی زیر زمینی که در نزدیکی شهر قم بر پا شده اند.

—————

نظر به اینکه اوباما اعلام کرده و جهان آزاد هم با او هم عقیده است که دستیابی رژیم به تسلیحات هسته ای غیر قابل قبول میباشد، عدم تمکین به سه شرط بالا اثبات این باور گسترده است که آنهمه وعده های مکرر جنگ طلبانۀ مقامات ریز و درشت برای نابودی اسرائیل و “مدیریت جهان” هدف واقعی میباشد.

تنها راه پرهیز از جنگ؛ تحریم سفت و سخت که شامل قرنطینه ترابری هوایی/دریایی و کمک لجستیکی به مردم ایران برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!