ویدیو؛ لذت توحش

آزار زن، مرد، کودک، پرنده و چرنده؛ یا به عبارت دیگر، جاندار آزاری در ایران آفتی قدیمی است.

بیخود نیست که یکی از موضوعات اصلی که به انحای مختلف در ادبیات کلاسیک و نو ایران به آن پرداخته شده همین معضل اجتماعی است.

با روی کار آمدن وحوش اسلامیست و ٣۴ سال بربریت مورد وثوق ایدئولوژی آنها، این جنبه از منش بخشی از جامعه جولان بیشتری میدهد.

درحالیکه پخش آزار و قتل انسانها از شبکه سراسری تلویزیون کشور و خشونت و وحشیگری مأمورین رسمی در کوچه و خیابان همچنان ادامه دارد، به برکت اینترنت، این توحش رسمی موجب رواج به بحث قرارگرفتن و عدم پنهان کاری این بیماری اجتماعی شده که اولین گام در جهت مداوای آن میباشد .

این هم یک مورد جدید؛ چندی پیش ویدیو قتل یک قلاده خرس مادر و دو توله اش در روستای شمس‌آباد ونک شهرستان سمیرم آه از نهاد بسیاری درآورد، این ویدیو جدید از سمیرم و اینبار قتل فجیع یک الاغ همراه با قهقهۀ قاتل و ناظران.

تبریک

پ.م. سایت انجمن حمایت از حیوانات ایران؛ اینحا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!