شهوت، قدرت و عایشۀ ٩ ساله

حجت الاسلام محمد هدایتی، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر که ساکن ارواین کالیفرنیا تشریف دارند از جمله میگویند (متن کامل در ویدیو ضمیمه):

“…و اما ازدواج پیامبر با عایشه، این هم یک تحریف و دروغ تاریخی است. تمام روایاتی که گفتند سن عایشه نُه سال هست به خود عایشه ختم میشه که معمولاً این روحیه بین خانومها هست که همیشه میخوان سن خودشونو کمتر قلمداد کنن.

روایت صحیح از هیجده سال تا بیست و دو سال و بیست یکسال دربارۀ سن عایشه هست …. به اعتقاد شیعه این هست که این ازدواج کاملاً تحمیلی بوده و پیامبر …. این ازدواج را قبول کردند. “

به عبارت دیگر؛ از بدو پیدایش اسلام سر آن میلیون ها و شاید میلیاردها کودکی که بنام تبعیت از سنت پیامبر و ازدواج ایشان با عایشۀ نُه ساله به همسری معمولاً نره خری همسن پدر و پدر بزرگشان داده شده اند کلاه گشادی رفته.

عایشه برای کم کردن سن خودش و لوس بازی گفته که نُه سالش بوده و نتنها در زمان ازدواج با پیامبر بالای هجده و بیست ساله بوده، بل، آن ازدواج به پیامبر “تحمیل” هم شده.

سئوال:

تکلیف تاریخ مستند و ازدواج های برآمده از آن لوس بازی عایشه چه میشود؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!