۱۲ امام شیعه را تعریف کرده … از آنان تمجید کنید

با توجه به بالا گرفتن علاقه و عشق عمومی جهت شناخت امامان (بخصوص نقی‌ جان)، لیست مختصری را لبخند زنان تهیه دیده‌ام … باشد که بخوانید و بخندید.

۱- علي بن أبي طالب ملقب به أبو الحسن … معروف به ابولی

تحصیلات: زیر صفر

تجربه: آدمکشی، تجاوز و گردن زدن اسیران

کتاب: نهج الملاقه، به تحریر یک یهودی ظاهراً مسلمان شده.

 

۲- حسن بن علي ملقب به أبو محمد … معروف به حسن کلک

تحصیلات: بی‌ خیال

تجربه: خانم بازی و صیغه کنی‌ ۱۰۰ تا ۱۰۰

کتاب: گفتم بی‌ خیال!

 

۳- حسین بن علي ملقب به أبو عبدالله … معروف به از حول حلیم تو دیگ

تحصیلات: نداریم چی‌

تجربه: زرنگی زیادی … ترک حج به طمع سلطنت

کتاب: روضه و ننه من غریبم.

 

۴- علي بن الحسین ملقب به أبو محمد … معروف به “بیمار”

تحصیلات: دوم ابتدائی

تجربه: خود را به موش مردگی زدن و مریض بازی

کتاب: سفیه سجادیه (چوس ناله).

 

۵- محمد بن علي ملقب به أبو جعفر … معروف به طلبه کن

تحصیلات: حمد و سوره

تجربه: احداث اولین حوزه علمیه

کتاب: بشکه و نحوه استفاده در حوزه.

 

۶- جعفر بن محمد ملقب به أبو عبدالله … معروف به نعنا جعفری

تحصیلات: حوزوی

تجربه: خالی‌ بندی

کتاب: هزار و یک حدیث بی‌ سر و ته.

 

۷- موسی بن جعفر ملقب به أبو الحسن الاول … معروف به پولکی 

تحصیلات: اتل متل توتوله

تجربه: تشکیل اولین مافیای شیعه برای پول جمع کردن

کتاب: چگونه زیر پای داداش اسماعیل رو خالی‌ کردم و امام شدم.

 

۸- علي بن موسی ملقب به أبو الحسن الثانی … معروف به رضا ولیعهد 

تحصیلات: سوم اکابر

تجربه: خایه مالی جهت رسیدن به ولایتعهدی خلیفه

کتاب: تشخیص شراب مسموم در مشهد!

 

۹- محمد بن علي ملقب به أبو جعفر … معروف به اهل حال

تحصیلات: داشته نداشته

تجربه: رفیق بازی، عرق خوری و صیغه کنی‌

کتاب: نحوه صحیح استفاده از پول شیعه خر.

 

۱۰- علي بن محمد ملقب به أبو الحسن الثالث … معروف به نقی‌

تحصیلات: هر چی‌ کمتر بهتر

تجربه: استحکام شبکه مافیای آخوندی

کتاب: جمع آوری خمس، زکات و سهم امام.

 

۱۱- الحسن بن علي ملقب به أبو محمد … معروف به عسگری

تحصیلات: دیپلم خالی‌ بندی

تجربه: حامله کردن زنان از راه دور و در عالم رویا

کتاب: انگور عسگری و خواص آن.

 

۱۲- محمد بن الحسن ملقب به أبو القاسم … معروف به مهدی چاخان

تحصیلات: لیسانس قایم موشک بازی

تجربه: سر کار گذاشتن ملت

کتاب: چگونه عمو جفعرم رو کنار زدم تا امام بشم.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!