اَرِه و اوره و شمسی کوره (ویدیو)

می‌خواستم در مورد “Tom, Dick and Harry” مقاله ای در دانشنامه ارزشمند ویکیپدیا به زبان فارسی بنویسم. متاسفانه به کتب مرجعی چون «امثال و حکم» دهخدا، «تمثیل و مثل» انجوی شیرازی و «کتاب کوچه» احمد شاملو و… دسترسی ندارم.

در وب فارسی هم که برخلاف تصوّر، غنی نیست، در این مورد توضیح کافی نیافتم. تصمیم گرفتم آن مقدار بسیار ناچیزی را که یادگرفته ام اشاره کنم، شاید کسانیکه برخلاف من، صلاحیت لازم و توشه پربار دارند قبل از آنکه برای همیشه بروند و خاک و علف شوند، کوله بار دانش خود را بر زمین بگذارند و بذل و بخشش کنند.

***

همنشین بهار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!