زنان پولکی ایران

پس از شکست ٣۴ سال زور مضاعف در وادار کردن ایرانیان آزاده به تمکین به خفت حجاب اجباری، از قرار حضرات به رشوه دادن روی آورده اند.

مهدی میرزایی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی:

در راستا اجرای طرح حجاب و عفاف سعی کردیم در این زمینه به صورت نرم افزاری کار کنیم و برای رعایت حجاب و عفاف، بیشتر به دانشجویان تذکر لسانی داده می شد.

بعد از گذشت چند ماه شاهد بودیم دانشجویانی که به آنها تذکر داده شده بود تغییر بسیار خوبی داشتند برای همین همزمان برگزاری نمایشگاه پوشش و حجاب اسلامی در دانشگاه، برای تشویق این دانشجویان بن های ٢٠ هزار تومانی ارایه شد تا از همان نمایشگاه خرید کنند.”

این هم یک ” صورت نرم افزاری” و رمانتیک در راستۀ زورچپان حجاب:

خبرگزاری فارس: اهدای گل به بانوان محجبه در نمایشگاه کتاب تهران.”

همۀ این کار ها زور بیخود است؛ نشده و نمیشود و نخواهد شد، بانوان آزادۀ ایرانی پولکی نیستند و زیر بار نمیروند، زور بیخود نزن حاجی!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!