سفیر آمریکا در اسرائیل: طرح آمریکا برای حمله به ایران آماده است

سفیر آمریکا در اسرائیل می گوید که آمریکا طرح هایی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست سایر تلاش ها برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح اتمی دارد.

دن شاپیرو گفت که آمریکا امیدوار است دیپلماسی و تحریم ها ایران را نسبت به تغییر برنامه اتمی اش قانع کند اما یک گزینه نظامی را “آماده” دارد.

آقای شاپیرو گفت: “بهتر است این مساله به صورت دیپلماتیک و فشار حل شود تا از طریق قوه نظامی. اما این بدان معنی نیست که گزینه نظامی موجود نباشد. نه فقط موجود است، بلکه آماده است. برنامه ریزی لازم انجام شده تا از آمادگی آن اطمینان حاصل شود.”

جورج لیتل سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه تاکید کرد که سیاست آمریکا در مورد مساله “هیچ تغییری نکرده است.”

او گفت: “اظهارات سفیر کاملا همخوان با آنچیزی است که از مدتی قبل درباره ایران گفته ایم و می گوییم. تمرکز ما در آمریکا بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!