اعتصاب غذاى محمد جراحى فعال کارگری و سه نفر ديگر در زندان تبريز

طبق خبرهاى رسيده از زندان تبريز، محمد جراحى به همراه سه نفر ديگر از همبندانش در اعتراض به وضعيت نامناسب موجود در بند متادون و همچنين احكام غير عادلانه ى خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

لازم به ذكر است كه محمد جراحي، كارگر زنداني، در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبريز به 6 سال حبس تعزيرى محكوم شده است و از تاريخ 29 دى ماه به همراه شاهرخ زماني، براى گذراندن دوران محكوميت خود بازداشت شده اند و اكنون در بندمتادون زندان تبريز در كنار زندانيان مواد مخدر زندانى اند كه بعضا به ايدز و هپاتيت مبتلا هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!