رضا پهلوی در “العربیه”: اسرائيل به جاى حمله به ایران، به مخالفان کمک کند

شاهزاده رضا پهلوى آخرین ولیعهد ایران در مصاحبه با تلويزيون “العربيه” از اسرائيل خواست سوداى حمله به ايران را از سر بدر کند، ولى براى بهبود اوضاع منطقه و ايران، به مخالفان ايرانى کمک کند.

وليعهد سابق ايران که اکنون 52 ساله است در اين مصاحبه که جمعه 18-5-2012 در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه (9:30 شب به وقت دبى) از تلویزیون العربيه پخش مى شود، چنين حمله احتمالى را “موجب ایجاد شکافى بى سابقه بين ملتهاى ايران و اسرائيل” دانست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!