صد و سی امين سالگرد تولد محمد مصدق

شعر”دماونديه”از” بهار” با صدای ايرج گرگين و۲۵ ارديبهشت
روز بزرگ داشت فردوسی شاعر حماسه سرای ايران وشاهنامه خوانی با صدای شهرام ناظريان

ویژگی‌‌های شخصیتی و سیاسی مصدق

کودتای ۲۸ مرداد باعث تولد ولایت فقیه شد

 

فريدون تولّلی در سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ نوشته هايش را در دفاع از ملی شدن صنعت نفت و مخالفت با استعمار انگليس در روزنامة صدای شيراز به چاپ رساند. فريدون تَوللّی در سال ۱۳۳۱ در وصف پايداری مصدق سروده است:
تا به تاريخ بشر، دست امان خواهد بود / نام والای مصـدق به جهان خواهد بود
جان فدای سخنش باد که تا دامن حشر / درس بيداری ابناء زمان خواهـــد بود
مشت کوبنده، نشان داد به کوبنده ی خلق / که به فرجام سخن، مشت گران خواهد بود
بانگ ناقوس وی از وحشت ايرانِ خموش / نهضتی ساخت که جوشان و دمان خواهد بود…
نام ايرانِ کهن زنده شد از همّتِ خلق / خُنک آن قوم کزو نام ونشان خواهد بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!