فهرست قیمت روسپیان تهران

پس از ٣۴ سال آنگونه که بنیانگذار آن میگفت “حکومت الله بر روی زمین” در ام القرای اسلام:

قیمتهای سر به فلک کشیده فحشاء: تا سقف ١٫۵٠٠٫٠٠٠ تومان!

در مناطق بالاتر از میدان هفتم تیر و در محدوده خیابان های ب از جنوب، ب از شمال و س از غرب، افراد مبلغ ۶۰ تا ٨۰ هزار تومان را به طور معمول مطالبه می کنند، در مناطق بالاتر از چهارراه پ و در خیابان م بعد از میدان م، این عده ١٠٠ تا ١۵٠ هزار تومان درخواست می کنند و در یکی از خیابان های شمالی تر تهران و خیابان م، رقم هایی بالای ۲٠٠ هزار تومان طلب می کنند و البته در مناطق پایین تر از میدان هفتم تیر ارقام تا ۴٠ الی ۵٠ هزار تومان نیز کاهش می یابد…

برخی زنان فاحشه دارای جذابیت های خاص در شرایط حاضر مبالغی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان برای یک شب رابطه نامشروع دریافت می کنند و …”

به عبارت دیگر؛ بایسته و شایسته میباشد که این دست آورد را به همۀ کارگزاران “حکومت الله بر روی زمین” و هواداران و لابیگران شادباش گفت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!