اِشغال ایران

در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی اورشلیم سفیر آمریکا در اسرائیل، دان شاپیرو گفته:

” ترجیح ما اين است که مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک و با استفاده از اهرم های فشار حل و فصل شود و نه با استفاده از نيروی نظامی.

ولی اين موضوع بدان معنی نیست که گزینه نظامی کاملا در دستور کار نیست. اين گزینه الان در دستور نیست ولی قابل اجراست. برنامه ریزی های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه همه چیز مهیاست انجام شده است.”

به عبارت دیگر؛ مذاکرات بر سر بحران هسته ای هفته آینده در بغداد باید دست آورد ملموس داشته باشد و زمان شامورتی بازی مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن که به گفته اوباما و کاترین آشتون در پی کسب تسلیحات هسته ای میباشند به سر آمده.

هنوز زمان وجود دارد تا کمر وحوش را با تحریم و قرنطینه ترابری هوایی/دریایی شکست تا ایرانیان بتوانند با کمک لجستیکی جهان آزاد کار را یکسره کنند و جلوی جنگ تحمیلی وحوش اشغالگر ایران را بگیرند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!