اوج وقاحت

پس از ٣۴ سال “حکومت الله بر روی زمین” با کارگزاری مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ وقاحت حضرات به درجه دست نیافتنی سهل و ممتنع رسیده است:

“محمود احمدی‌نژاد در آئین تقدیر از برگزیدگان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور گفت:

خدا را شکر که سلطه کلیسا بر جامعه بشری شکست خورد، چرا که بدترین خفقان‌ها به نام ارزش‌های الهی بر انسان‌ تحمیل میشد.”

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!