صحبتهای ناهید پرشون،کسی که با فرح پهلوی مصاحبه کرد

ناهید سروستانی پرشون فیلمساز و مستند ساز مشهور ایرانی که در سوئد زندگی می کند ، در گفتگو با گزارشگر صدای آمریکا ، ملودی صفوی درباره فیلمهای خود ، ویژگیهای آثارش و پروژه تازه ای که در دست تهیه دارد ، توضیحاتی داد.

 ملکه و من

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!