محمود امجد: فتوای خمینی درباره ارتداد سلمان رشدی اشتباه بود

محمود امجد، یکی از روحانیانی است که در اعتراض به وضعیت سیاسی موجود، ایران را ترک کرده و مقیم مالزی شده است.

در ویدئویی که به تازگی منتشر شده، وی به صدور فتوای قتل شاهین نجفی از سوی مراجع تقلید در ایران اعتراض می‌کند و آن را عملی «جاهلانه» و «خطرناک» توصیف می‌کند.

امجد می‌گوید موضوع ارتداد دیگر امروز مطرح نیست.

وی درباره فتوای ارتداد سلمان رشدی که از سوی روح‌الله خمینی صادر شد نیز معتقد است این فتوا اشتباه بود و اگر خمینی به عواقب کارش فکر می‌کرد این فتوا را صادر نمی‌کرد.

امجد می‌گوید که خمینی برای اقرار به اشتباهش، شجاعت می‌خواست.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!