دعوت نامه ای برای بازگشت آنها که دوستشان داریم

 

 

در این سایت ، خیلی دوستان مانند سعید امین ، آ ری سلیتز ، سوری ، دکتر سعادت نوری ، فرح روستا ، مریم حجت ، او رنگ ، آ ناهید ، دیوانه و ٠٠٠ غائب اند. این شعر بمنزله ی دعوت نامه ای است برای بازگشت افتخار آفرین ایشان

ای دوست ، کجا رفتی
تنها مگذار ما را
با آن قلم شیرین
مشعوف بدار ما را
بی تو نشود دل، خوش
ماییم پریشانا ، ماییم پریشانا …

از دوستداران ، تقاضا می شود در قسمت کامنت، این دعوت نامه را تایید فرمایند. تشکر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!