رئیس دیوان عدالت اداری اسلامی ایران خواستار قتل شاهین نجفی شد

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه اسلامی ایران، خواستار قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی مقیم آلمان شد. این نخستین بار است که یک مقام رسمی اسلامی ایرانی، چنین در خواستی را مطرح می کند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!