”مجلس ذلیل“، ”وزرای مسلوب و بی اراده“، دخالت های روز افزون سپاه و صحنه سیاسی ایران

خاتمی نمونه تاریخی شبیه به تحولات ایران را
دوران مصدق می‌داند و می‌گوید: ”اين جريان ما را به ياد داستان زمان مرحوم
دکتر مصدق می‌اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق اين بود که احزاب و گروه‌ها
بگويند و بنويسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شايد بيشترين حملاتش
هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و
طرفداران استبداد و استعمار فرياد برآوردند که مصدق کمونیست‌ها را تقويت
می‌کند و ايران و اسلام در خطر است و اين ادعای واهی بود که متأسفانه در
خيلی از مردم عادی و حتی رهبران دينی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق
شد…“

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!