مصادره تابلوی جکسون پولاک در انبار فرودگاه امام خمينی

کارشناسان هنری ارزش اين اثر بی نظير را برابر دويست و پنجاه ميليون دلار برآورد کرده اند. گزارش از بهمن سقايی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!