رشته حجاب وعفاف درحوزه علميه/ ۹ ميليون ايرانی سواد خواندن و نوشتن ندارند

معاون سوادآموزی وزير آموزش و پرورش گفت: بر اساس آمار در همه گروه‌های سنی ۹ ميليون بي‌سواد در کشور وجود دارد.

در حالی که تلاش بيش از سه دهه نهادهای امنيتی برای ارايه طرحی مناسب برای پوشش و حجاب به بن بست رسيده است، مدير مؤسسه تسنيم نور از تدريس رشته تخصصی حجاب وعفاف به عنوان يکی از گرايش‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه علميه خبر داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!