جشنواره بزرگ فرهنگ پارس در هند

این مجموعه زیبا به کمک 300 هنرمند از سراسر هندوستان و ظرف مدت 2 ماه، برای جشنواره بزرگ پارس ساخته شده است. در این جشنواره، فرهنگ ، معماری، غذاها، نوشیدنی ها ، سرود و موسیقی و رقص های سنتی پارس (ایران) معرفی و نمایش داده می شود. طراح این فستیوال جیمی میستری هندی می باشد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!