رضا پهلوی در دادگاه لاهه

دیروز شاهزاده رضا پهلوی در مقر دیوان بین المللی کیفری در لاهه با دادستان آن نهاد قانونی دیدار و در مورد شکایت علیه شخص خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به جرم جنایت علیه بشریت گفتگو کرده است.

همانگونه که علاقمندان به عدالت از نوع معقول و نه “عدل علی” حضرات میدانند؛ ارسال پرونده به این نهاد بین المللی قانونی باید از طریق سازمان ملل صورت بگیرد. ولی این امر بدان معنی نمیباشد که در راسته ترغیب سازمان ملل تلاش نکرد و آنان که چهره های شناخته شده جهانی دارند؛ همانند بانو عبادی، کاری در این مورد نکرده و به سخنرانی در لعن ظلم و دموکراسی پذیری دین اسلام در هنگام معرفی و فروش کتاب و دریافت جایزه های مالی اکتفا کنند.

بیخود نیست خیلی ها تا اسم شاهزاده رضا پهلوی می آید فیوز میپرانند.

تبریک

.پ.ن. بعضی ها جوش نیارن، موقعی که بدنیا آمده باباش شاه بوده، پس میشه شاهزاده، همینه که هست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!