چادر؛ نماد ملی زن ایرانی

پیشتر چندین بار در راستۀ قدغن کردن رقص در مهدهای کودک و مجوز گشایش یکصد “مسجد مهد” مطالبی تقدیم شد.

خبر جدید:

حاجیه ناهید خانوم یاوری، سخنگوی ستاد مردمی عفاف و حجاب استان یزد گفته:

” به منظور فرهنگ‌سازی در امر حجاب برای نخستین‌بار در کشور مدرسه حجاب ویژه مهدهای کودک استان یزد دایر می‌شود.

هدف از تاسیس چنین مدرسه‌ای نهادینه کردن فرهنگ حجاب از کودکی است که به طور قطع با برنامه‌های جذاب و هنری نه تنها بر روی کودکان بلکه می‌تواند بر روی والدین آنها نیز تاثیرگذار باشد.”

به عبارت دیگر؛ پس از ٣۴ سال زور مضاعف عبث مسلمین حاکم “مردمی” و غیره که حداقل سه نسل تربیت یافته نظام ارزشی آنان بوده “نهادینه کردن فرهنگ حجاب” هنوز نهادینه نشده و دارند میروند به سراغ کودکان شیرخواره شاید فرجی حاصل شود برای ” چادر به عنوان نماد ملی زنان ایرانی” انشاء الله.

بزک نمیر بهار میاد ….

تبریک

پ.ن. سرکی هم بکشید به اینجا و اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!