ویدئوی نشست رضا پهلوی با ایرانیان مقیم هلند

رضا پهلوی با حضور حدود دویست نفر از ایرانیان مقیم هلند نشستی در لاهه داشت. به گزارش شبکه ایرانیان هلند، ولیعهد پیشین ایران، گفت: حمله به ایران یک خیانت به مردم ایران است.

Prince Reza Pahlavi meeting with Holland Persian Community in The Hague. 31th May 2012, Video: Persian Dutch Network
(www.PersianDutch.com)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!