مصاحبه حمید صدر از (جبهه ملی ) با امید دانا

برنامه گفتگو این هفته میزبان حمید صدر عضو شورای عالی جبهه ملی و عضو نهضت مقاومت ملی بود
آقای حمید صدر نویسنده به زبان آلمانی و پارسی میباشند و نزدیک به 45 سال است در فضای سیاسی ایران مشغول به فعالیتند

در این برنامه پرسشهای چالشی از جناب حمید صدر پرسیده شد که بخشی از این پرسش ها به شرح زیر است
1.به چه علت جبهه ملی شاخه های فراوانی دارد. 2. به چه دلیل جبهه ملی از آقای مصدق به عنوان یک شخصیت کارزماتیک بت سازی میکند 3. در ارتباط با انقلاب 57 و نقش سران جبهه ملی و نوشتن قانون اساسی 5. دلیل عدم حمایت جبهه ملی از شکایت شاهزاده رضا پهلوی از علی خامنه ای 6. برنامه جبهه ملی برای براندازی حاکمیت ایران

برنامه سازان: صمد آقایی ، امید دانا

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!