پنهانکاری مستوفی؛ مدیر رادیو فردا

“آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا گفت که بازجویان، خانواده‌های کارکنان را تهدید کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکانشان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند.

وی اضافه کرد در مواردی بازجویان خواستار آن شده‌اند که برخی از کارکنان رادیو فردا به بعضی از سوژه‌ها نپردازند.”

نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و عادت ٣٤ سالۀ گروگانگیری و ایندست کارها، حتماً رفتار با پرناز (نازی) عظیما از همین رادیو فردا که رفته بود ایران عیادت مادر سالخورده اش یادتان نرفته و یا با بی بی سی و دیگران.

آرمان مستوفی در مصاحبه ای کوتاه با دویچه وله در مورد سوژه هایی که سربازان گمنام امام زمان خواسته اند که در باره آنها “کار نکنند” میگوید:

” حالا دقیقاً شاید نتونم بهتون بگم، ولی دستکم در دو مورد از خویشاوندان همکاران ما خواستند که به اون فامیلتون که در رادیو فردا کار میکنه بگید حالا که ادامه میخواد بده به کارش و حاضر نیست برگرده بیاد ایران دستکم در بارۀ این سوژه ها کار نکنه.”

به عبارت دیگر؛ سربازان گمنام امام زمان و رادیو فردا میدانند که سوژه های حساسیت برانگیز برای رژیم چیست ولی مردم نباید بدانند.

سئوال:

آیا وظیفه رادیو فردا طبق منشور خودش که اعلام میدارد ” رادیو فردا تقویت و گسترش آزادی و دموکراسی از طریق انتشار آزادانه اطلاعات و اخبار دقیق و بی‌طرفانه است” نمیباشد؟

برای چه و که مدیر رادیو فردا پنهانکاری میکند و به مردم که حق دانستن “اخبار دقیق” را دارند نمیگوید این سوژه های حساسیت برانگیز برای رژیم چیست؟

آیا این پنهانکاری دنبالۀ بده بستان کاریهای ادعا شده در باره رادیو فردا در زمان “اصلاح طلب ” بازی رژیم میباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!