آموزش مداحی درمقاطع پيش دبستان و دبستان

از تابستان امسال به نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مداحی آموزش داده می‌شود‌. 

عضو خانه مداحان کشور با اعلام این خبر به خبرنگارایلنا گفت‌: آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان نتیجه کاراتاق فکر خانه مداحان کشوراست که درحال حاضر مرحله طراحی آن تمام شده است‌. 

“علیرضا جاریانی” ارتقاي سطح مداحی کشور در۲۰سال آینده را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: پیش بینی ما بر این است که این طرح از تابستان امسال در مقاطع پیش دبستانی و دبستانی اجرایی می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد‌: البته خانه مداحان کشور پیشنهادی را به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه آموزش مداحی در تمام مقاطع مختلف تحصيلي به صورت یک درس لحاظ شود ارایه خواهد کرد. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!