۴۰ نویسنده و شاهین نجفی

خبر بهجت اثر ادبی/دینی/جنایی مزین به یک بیت فصل الخطاب شعر:

امضا کنندگان حق تالیف آثار منتشر شده و در دست انتشار خود را به مجاهدی اختصاص داده و اهدا می نمایند که حکم ارتداد شاهین نجفی را به اجرا در آورد.

آن کس که موهن به ذوات مقدس است

شاهین که نه، قسم به حقیقت که کرکس است.”

به عبارت دیگر؛ در دیار کفار بعضی از نویسندگان همه یا بخشی از درآمد کتابهای خود را به خدمات عام المنفعه مثلاً انجمن حمایت از حیوانات یا تحقیق در یافتن علاج سرطان و از ایندست اختصاص میدهند؛ این ۴۰ مُسلم ارزشی “نویسنده” رشک ولتر هم به هر کسی که شاهین نجفی را به جرم خواندن آواز “نقی” بقتل برساند شیتیلی میدهند.

پیدا کنید میزان انسانیت کفار نویسنده را.

تفاوت آن ۴۰ مُسلم ارزشی “نویسنده” با این ١ پزشک و نویسندۀ ایرانی هم جالب است .

تبریک

پ.ن. اسامی نویسندگان ارزشی پرداخت کنندۀ دستخوش برای قتل یک انسان به جرم ابراز عقیده:

دکتر آرمین شیروانی – آرزو بخشی – جعفر توانا – جعفر حسین زاده – حسن نیکبخت – حسین بدرالدین – دکتر حسین صلواتی پور – خلیفه مازندرانی – رضا مدنی – سید جلال بنی هاشمی لنگرودی – سید علیرضا علوی طباطبایی – سید محمد محدث – سید محمد حسین فقیه ایمانی – سید ملک محمد مرعشی – شیخ محمد صادق یداللهی آملی – دکتر عباس غفاری – عباس نصیری فرد – عباس وعیدی بهشهری – عبدالرضا بارفروش – علی اکبر زمانی تهرانی – علی امیر مستوفیان – علیرضا سعادت – علیرضا کشوری – عنایت الله حکیمی – دکتر فرج الله عفیفی – محمد بهشتی – محمد باقر نحوی – محمدرضا روستا – محمدرضا غلامعلی پور – محمد جواد انتظاری – دکتر محمد کاظم نعیمی – محمود عباسی – محمود فرو بخش – محسن انصاری نیا – منصور کیانی – قمرالملوک زراعتی – مهدی عمادی – مهدی محرمی – ناصر علی نژاد – نیما سینا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!